Drevené profily, tepelne upravené špeciálnou technológiou (ThermoWood®)
Tepelná úprava dreva na priemyselnej úrovni pod obchodným označením ThermoWood® bola rozvinutá v deväťdesiatych rokoch 20. storočia vo Fínskom výskumnom centre VTT v spolupráci s fínskym priemyslom.

Ako vzniká ThermoWood®?
Tepelným spracovaním (v teplotnom rozmedzí 160 až 215°C ) dochádza ku zmene vlastností dreva. Tento proces zahŕňa zahriatie dreva na teploty presahujúce jeho teplotu samovoľného vznietenia pomocou vodnej pary, ktorá má ochrannú funkciu. Výrobný proces ThermoWood® môže byť použitý pre úpravu vlastností dreva na základe potrieb predpokladaného účelu použitia. Odlišné teploty, odlišná doba spracovania a odlišné techniky sušenia prepožičiavajú ThermoWood®u požadované vlastnosti. Tieto sú vylepšené pokiaľ ide o rozmerovú a tvarovú stálosť, tepelnú izoláciu, odolnosť proti hnilobe a flexibilitu ThermoWood®u pri úprave do rôznych tvarov a foriem.

Celý proces spracovania dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bol integrovaný tak, aby tvoril jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobný proces zahŕňa šesť tunelov, ktorými drevo prechádza. V prvých troch tuneloch sa rezivo suší a pripravuje pre vlastnú fázu tepelného spracovania, ktorá je uskutočňovaná vo štvrtom tuneli. Posledné dva tunely slúžia ku chladeniu, zvlhčovaniu, prevzdušneniu a konečnej normalizácii spracovaného dreva.

Normalizácia po spracovaní pokračuje v teplých zastrešených priestoroch pod tlakom po dobu 24 a 48 hodín pred vykonaním dodatočných úprav. Okrem chemických zmien, ku ktorým v dreve dochádza počas spracovania, sa výrazne znižuje schopnosť zmršťovania a rozťahovania dreva z dôvodu zmeny obsahu vlhkosti – výsledná hodnota vlhkosti po thermoúprave dosiahne asi 4-5%. Tým sa zásadne zlepšuje rozmerová stálosť dreva po tepelnom spracovaní. Po rozklade hemicelulózy ( reťazec cukrov) ThermoWood® neobsahuje dostatočné množstvo výživných látok pre podporu rastu húb spôsobujúcich hnilobu. Schopnosť ThermoWood®u absorbovať vodu je výrazne obmedzená (thermowood je hygroskopický) jeho odolnosť proti hnilobe sa zvyšuje bez toho, aby boli v priebehu procesu použité škodlivé chemické prísady.

ThermoWood® je teda úplne čistým ekologickým výrobkom. Ďalej je pri procese výroby znížená tepelná vodivosť ThermoWood®  oproti neupravenému drevu, takže sa ThermoWood® stáva lepším zatepľovacím prvkom, než klasický drevený obklad. Počas tepelnej úpravy drevo stratí živicu.

Teplotné rozmery dreva sú redukované a tým sa ThermoWood® stáva ideálnym pre použitie v saunách ako komponent lavičiek, podláh a stenových panelov. Povrch materiálu nie je pre kožu horúci. Počas spracovávania získa ošetrované drevo rovnomerné hnedé zafarbenie. Intenzitu farby možno ovplyvniť aplikáciou rôznych teplôt spracovania. Tmavnutie rôznych druhov dreva je dané ich prirodzenými vlastnosťami.
Nákladné drevo z ohrozených tropických lesov možno teraz nahradiť ThermoWood®om vyrobeným na základe ekologického výrobného postupu z bežne dostupného reziva.

KLASIFIKÁCIA TEPELNÝCH ÚPRAV
Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských podnikov fínskej asociácie  ThermoWood®, ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazvané Thermo-S („Stabilita“) a Thermo-D („Odolnosť“). Podľa týchto kategórií sú v rámci výroby spoločnosti Lunawood Oy označené produkty LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci odolnosti proti hnilobe do kategórie 3, definovanej v norme EN 113.

Drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Praktické využitie profilov ThermoWood®:
VONKAJŠIE OBKLADOVÉ PROFILY
Vo výrobnom programe firmy LunaWood majú veľmi dôležitú pozíciu profily ThermoWood® pre vonkajšiu úpravu fasád a ďalších stavebných prvkov. Ide o obkladové materiály vysokého kvalitatívneho aj estetického štandardu a dlhej životnosti bez nutnosti ďalšej údržby v priebehu užívania, tepelná úprava Thermo-D.

Medzi klasické palubovky napojované perom a drážkou patria profily UTV a UTS. Zvláštny oddiel vo výrobnom programe tvoria palubovky na polodrážku, ide o profily UYK a UYL. Špeciálne miesto v ponuke vonkajších obkladových profilov majú profily Solar Shade Slath (SSS), ktoré boli vyvinuté pre zatieňovacie (žalúziové) systémy.
Oproti predchádzajúcim druhom je ich použitie ďaleko všestrannejšie. Ich výhodou je obojstranná pohľadovosť (použitie v priestore).

Vonkajšie obkladové profily ThermoWood® sú určené k použitiu pre všetky druhy stavieb od rodinných domov po výškové stavby a to predovšetkým vďaka ich univerzálnosti.

INTERIÉROVÉ OBKLADOVÉ PROFILY
Vnútorné obkladové profily ThermoWood® sú profily na pero a drážku, ktoré môžu byť použité pre akékoľvek druhy obkladov stien a stropov všetkých interiérových plôch. Svojim sfarbením dodáva interiérom dôstojný vzhľad vysokej estetickej hodnoty. Interiérové produkty sú vyrábané v tepelnej úprave Thermo-S v dvoch odtieňoch (svetlý a tmavý). Povrchová úprava je buď hobľovaná, alebo kefovaná (rustic).

Interiérové palubovky ThermoWood® sú vyrábané v prevedení STP, STS a STV. Zvláštne postavenie medzi interiérovými profilmi má Lunapanel, ktorý sa vyrába drážkovaný alebo hladko hobľovaný.
Použitie v interiéri je všestranné, obzvlášť odporúčaný je ThermoWood® pre saunové obklady vzhľadom k jeho vlastnostiam, ktoré získal tepelnou úpravou (znížená nasiakavosť, redukcia teplotných pomerov, odstránenie živice vplyvom vysokej teploty).

DECKING
V súčasnej dobe je veľkou obľubou použitie ThermoWood®u pre pochôdzne vrstvy balkónov, terás, záhradných chodníčkov a prechodových lávok. Vzhľadom k svojim vlastnostiam, získaným tepelnou úpravou, sú k tomuto účelu veľmi vhodné terasové profily ThermoWood®, tepelne upravené v triede Thermo-D. Terasové profily sú rozdelené do dvoch skupín, ktoré sa líšia spôsobom uchytenia k podkladu.

Uchytenie terasových profilov ThermoWood® skrutkami:

K montáži terasových profilov skrutkami odporúčame použitie nerezových skrutiek, ktoré nespôsobia znečistenie materiálu oxydátom. Týmto spôsobom sa vykonáva montáž profilov SHP, LunaDeck1, LunaDeck2 a AntiSlip. Profil AntiSlip je dodávaný v dvoch prevedeniach a to so zadnou stranou hladkou a so zadnou stranou ryhovanou (toto prevedenie odporúčame predovšetkým pri šírke 140 mm).

Uchytenie terasových profilov ThermoWood® T- klipmi:
Pre zlepšenie výsledného vzhľadu terasy bol vyvinutý špeciálny T-klip, ktorý umožňuje vykonávať montáž bez nutnosti nežiaducej perforácie deckingu a tým možnosti vnikania vlhkosti do materiálu terasy. Montáž pomocou T-klipov umožňujú obojstranné pozdĺžne drážky, ktorými sú opatrené terasové profily, určené k tomuto typu montáže. Sú to predovšetkým profily LunaDeck2 s bočnými úchytmi, AntiSlip zadná strana hladká s bočnými úchytmi a SHP s bočnými úchytmi.

INTERIÉROVÉ PODLAHOVÉ PROFILY
Interiérové podlahové profily ThermoWood® tvoria veľmi špecifickú skupinu vysoko kvalitatívne a esteticky hodnotných materiálov pre svoj efektívny vzhľad a univerzálne použitie vo všetkých druhoch interiérov. Materiál pre tieto účely je tepelne upravený v triede Thermo-S. V ponuke sa nachádza typ HLL (ide o klasickú podlahovú palubovku pero-drážka) v dvojakom prevedení a to pero-drážka dvojstranne a štvorstranne (štvorstranná pero-drážka- materiál môžeme napájať vo všetkých smeroch zaručeným pero-drážkovým spojom). Rovnako medzi použitým materiálom pre výrobu podlahových profilov ThermoWood® sa nenachádza iba klasická borovica, ale tiež breza. Borovica je výraznejšia jednak ľahko tmavším odtieňom a predovšetkým kresbou dreva so zreteľnými vetvovými sukmi. Naopak breza je svetlejšia s menej výraznou kresbou a je takmer bez sukov.

Interiérové drevené podlahy sú príjemné ako svojím vzhľadom, tak príjemným teplým dojmom. Rovnako je možná (a veľmi odporúčaná) inštalácia profilov ThermoWood® na podlahové vykurovanie, kde je dosahovaných pomerne dobrých výsledkov pri sledovaní hospodárnosti jeho prevádzky.

SAUNOVÝ NÁBYTOK
Pre vybavenie sáun nábytkom je možné nájsť vo výrobnom programe ThermoWood® materiál SHP. Ide o triedené profily, upravené tepelne v triede Thermo – S, ktoré sú určené pre výrobu saunových lavíc a nábytku. Tieto profily neprijímajú teplo z okolia a pri ich používaní nie je nutné sa obávať ich prehriatia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity pri kontakte s nimi. Rovnako nedochádza vplyvom tepla k uvoľňovaniu živice, ktorá už bola odstránená vplyvom tepelnej úpravy. Profily ThermoWood® sa pôsobením tepla nedeformujú vzhľadom k získanej lepšej stabilite vplyvom zmien, prebiehajúcich v materiáli pri tepelnej úprave.

HRANOLY A PODPERY
Za účelom zhotovenia nosných konštrukcií, podkladových roštov a latovaní pod profily LunaWood odporúčame používať rovnako materiál ThermoWood® vzhľadom k jeho rovnakej životnosti tak, aby bolo docielené použitie jedného druhu materiálu pre celý systém. V ponuke profilov ich nájdete pod označením SHP. Tieto profily ThermoWood® sú tepelne upravené v triede Thermo – D. Vyznačujú sa dobrou konštrukčnou pevnosťou a vzhľadom k veľkému výberu rozmerov je vždy potrebný profil v ponuke nájsť. Pre náročnejšie aplikácie odporúčame pre bezproblémové použitie vypracovanie statického výpočtu pre danú konštrukciu.


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdný)