Vážení zákazníci,

v niekoľkých posledných mesiacoch sme sa stretli pri predaji originálneho fínskeho dreva ThermoWood® s klamným konaním zo strany niekoľkých veľkých konkurenčných firiem, ktoré sa predtým zdali byť veľmi seriózne.

Tieto firmy ponúkajú podstatne lacnejší materiál považovaný vami, vďaka vašej odborné neznalosti, za originálne ThermoWood®, a to pod zavádzajúcimi názvami "Thermo borovice" (a podobné modifikácie názvoslovie).

Tento materiál v niekoľkých prípadoch konkurenčných firiem nepochádza zo zdroja výrobcov združených v Asociácii ThermoWood® (TWA) - www.thermowood.fi, jeho výroba mnohokrát nespĺňa ekologické parametre.

Materiál tohto charakteru má vo väčšine prípadov nedoložitelný pôvod a daný dodávateľ nevie k tomuto materiálu doložiť žiadne certifikáty o pôvode vstupnej suroviny, vykonanom certifikovania a dohľadu nad výrobným reťazcom.

A čo je bohužiaľ najhoršie - tento materiál je mnohokrát tepelne ošetrený pri teplote iba 180°C, nie je teda určený do exteriéru, má veľmi vysokú vlhkosť, má triedu biologické odolnosti č. 3 = je určený len do interiéru.

Nami dodávaný materiál ThermoWood® je tepelne ošetrený pri teplote 212°C - tepelná úprava Thermo-D, zodpovedá biologickej odolnosti 2, je vyrobený u najväčšieho svetového výrobcu ThermoWood®, firmy Oy Lunawood Ltd, ktorá je priekopníkom tepelného spracovania, je členom asociácie ThermoWood® (TWA) a je schopná doložiť k svojmu vyrobenému materiálu všetky potrebné dokumenty o pôvode materiálu a certifikáty.

Varujeme Vás týmto pred týmto nekalým konaním konkurenčných firiem, ktoré Vás uvádzajú svojou názvom zavádzajúce ponukou do omylu, že kupujete originálny fínsky ThermoWood®, ktorý ale bohužiaľ nespĺňame požiadavky na dlhodobú a bezproblémovú exteriérovú inštaláciu a zďaleka nezodpovedá kritériám ekologických produktov a filozofiu ThermoWood®.

Ak sa stretnete s výrazne nižšou cenou ponúkaného materiálu, odporúčame vám získať od dodávateľa základnej parametre ním ponúkaných produktov a patričnú dokumentáciu k týmto výrobkom. Obchodný tím PROKOM SR s.r.o.

Späť

ÚvodÚvod

Košík  

(prázdný)