Hladko hobľovaná doska SHP 26x117 z materiálu ThermoWood

Profil SHP 26x117 je určený pre vonkajšie použitie na podlahy terás, obklady fasád, podbitie strešných presahov a ďalších stavebných konštrukcií s možnosťou montáže vodorovne či zvisle.

  • Vyberte požadovanú dĺžku profilu a následne objednajte potrebný počet kusov.

Skladom

Zľava 15 %
4,34 € s DPH
3,61 € bez DPH

Pôvodná cena: 0,00 € s DPHHobľovaná doska ThermoWood® pre pomocné konštrukcie a sauny

Dĺžka v m: 3; 3,9 a 4,2

Tolerancia dĺžky v mm: -10 mm / + 30 mm

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Finsko

Vstupná surovina: Borovica lesná (Pinus sylvestris), pôvod Fínsko, certifikácia PEFC

Kvalita: „ThermoWood® - kvalita A“ - viď. Štandardy kvality

Teplota spracovania: Thermo – D (durability – odolnosť) – teplota 212°C ± 3°C

Trieda biologickej odolnosti: Trieda 2 (veľmi dobrá odolnosť)

Všetku technickú dokumentáciu nájdete v záložke: K STIAHNUTIU..

Hlavné výhody a popis materiálu ThermoWood®
Hlavné výhody a popis materiálu ThermoWood

Tepelne upravené drevo ThermoWood®

Ponúkame Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood®. Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia.

Nami dodávané a celkom ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood®. Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (certifikácia PEFC)..

Tepelne upravené drevo ThermoWood Tepelne upravené drevo ThermoWood Tepelne upravené drevo ThermoWood

Drevo ThermoWood® od svetovej jednotky - firmy Lunawood®

Nami dodávané drevo ThermoWood® je vyrábané vo firme Oy Lunawood Ltd. Spoločnosť Oy Lunawood Ltd, založená v roku 2002, je inovatívnym priekopníkom v tepelných úpravách dreva a stala sa jednotkou na svetovom trhu v oblasti výroby tepelne upraveného dreva. Túto pozíciu si získala kvalitou svojich produktov a svojou výrobnou kapacitou. Od svojho založenia sa spoločnosť rýchlo rozšírila, momentálne zamestnáva viac ako 60 zamestnancov a disponuje dvoma výrobnými závodmi vo Fínsku. Ročná výrobná kapacita týchto závodov vzrástla na 62 000 m3 upraveného dreva. Väčšina výroby sa následne exportuje.

Tepelne upravené drevo ThermoWood

Spoločnosť Oy Lunawood Ltd. je hrdá na svoje prvotriedne produkty a rovnako kvalitných odborníkov, obsluhu a poradenstvo pre zákazníkov. Ako najväčší výrobca tepelne upraveného dreva zakladá svoje dobré meno na inovácii, spoľahlivosti a spolupráci.

Spoločnosť spolupracuje pri operačnom postupe so zákazníkmi aj s partnermi, čo umožňuje zdieľanie znalostí, rozširovanie informácií o produktoch a vytváranie širokej informačnej siete.

Tepelná úprava pozitívne mení vlastnosti dreva ThermoWood®

Tepelne spracované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje iba za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách v teplotnom rozmedzí 160 – 212 °C.

Triedy materiálu ThermoWood®podľa Asociácie ThermoWood® (TWA)

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcih ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazývané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť). Pri kategórii Thermo-S je mäkké drevo ošetrené pri teplote 190±3°C a pri kategórii Thermo-D je mäkké drevo ošetrené pri teplote 212±3°C.

Podľa týchto kategórii sú v rámci výroby tohto materiálu vo výrobnom závode Oy Lunawood Ltd. označené produkty ako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podľa druhu kategórie sa určuje, na aký účel smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je jedine používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S

Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113.

LunaThermo-D

Obdobné drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie biologickej odolnosti 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Klasifikácia tepelných úprav ThermoWood<sup>®</sup>

Ekológia je pri výrobe dreva ThermoWood®na prvom mieste

Tepelne upravené drevo ThermoWoodDrevo spoločnosti Lunawood® je ošetrované iba pomocou vysokých teplôt (190°– 212°C) a pary. Konečný produkt je preto úplne prírodný a neobsahuje žiadne chemické látky. Drevo je možné bezpečne spáliť alebo recyklovať (Nordic Ecolabel).

Drevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood® je sterilný a čistý výrobok. Baktérie sú usmrtené a výsledkom je sterilný materiál. Sú vylúčené škodlivé emisie, ako napríklad formaldehydy a tak je drevo ThermoWood® čisté a bezpečné ako pri vonkajšom použití, tak pri použití v interiéri.

Firma Lunawood® plne rešpektuje prírodné vlastnosti dreva. Toto je dosiahnuté pomocou patentovaného procesu pozvoľného tepelného ošetrenia, ktoré natrvalo mení chemické a fyzikálne vlastnosti dreva. ThermoWood® je registrovaná obchodná značka, ktorú majú právo používať výhradne členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktov pod označením ThermoWood® je teda monitorovaná nezávislou inštitúciou.

Zníženie absorpcie vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu než tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Rozmerové zmeny tepelne spracovaného dreva ThermoWood® sú len polovičné a priečny priehyb je dokonca znížený až o 90% oproti tepelne neošetrenému drevu.

Tento jav je spôsobený hlavne tým, že pri dreve je tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je rovnovážna vlhkosť 4 – 6 %, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napúčaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

Absencia nežiadúcich látok pri tepelne ošetrenom dreve ThermoWood® a jeho biologická odolnosť

Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice a ďalších biologických látok. To umožňuje jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou. Tepelne upravené drevo ThermoWood® - vyrobené v teplotnom režime Thermo-D (pri 212°C) patrí do 2. triedy biologickej odolnosti, čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe, a vďaka úplnej absencii biologických látok je schopné odolávať všetkým drevokazným škodcom a hubám.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. ThermoWood® získava až tmavohnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch materiálu ThermoWood® zošedne (získa patinu), zvrásnie, začne drobne praskať a prejaví sa mierny priečny priehyb. Tomuto prirodzenému procesu stárnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, opatrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® - 30 rokov!

Tepelne upravené drevo ThermoWoodVďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej živostnosti.

Tento záver bol stanovený po predložení certifikátu KOMO od holandskej spoločnosti SKH a štúdie zrýchleného zvetrávania, ktorú vykonala University of Technology (Helsinky), britskej spoločnosti BRE, ktorá vydala prehlásenie v podobe certifikátu BRE, v ktorom je konštatovaný predpoklad 30 ročnej životnosti dreva ThermoWood® pri použití v exteriéri.

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby.

Firme Oy Lunawood Ltd. v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia následne môžu dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Okrem toho, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

BRE [obchodný názov spoločnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá a nestranná organizácia zaoberajúca sa poradenstvom, testovaním a školením, ponúkajú svoju odbornosť vo všetkých oblastiach životného prostredia a s ním súvisiacich oboroch.

BRE prehlasuje, že očakávaná životnosť produktu triedy Thermo-D bude pri exteriérovom použití 30 rokov a to za predpokladu dodržania pokynov od výrobcu a uplatnenia princípov najlepších stavebných postupov.

Tepelne upravené drevo ThermoWood Tepelne upravené drevo ThermoWood Tepelne upravené drevo ThermoWood

Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy

Pokiaľ sa materiál ThermoWood® neošetruje, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny.

V prípade, že príjmete tieto prirodzené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte ho ošetrovať žiadnými ochrannými prostriedkami. Jeho minimálna 30 ročná životnosť v exteriéri sa tak nijako zásadne nezníži a ide iba o povrchovú zmenu.

Vďaka tepelnej úprave v celom priereze navyše môžete atraktívny vzhľad obnoviť pomocou nami dodávaných a vyskúšaných odšeďovacích prostriedkov.

V prípade, že sa obávate nerovnomerných farebných zmien, tak pre vás máme riešenie – náter AQUADECKS® v odtieni GRAPHITE GREY – grafitová šedá, ktorým môžete drevo ThermoWood® pri inštalácii ošetriť a následne ho nechať stárnuť – prechod do jednoliatej šedej farby bude oveľa plynulejší...

Tepelne upravené drevo ThermoWood Tepelne upravené drevo ThermoWood

Viac sa o správaní materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy dočítate tu.

Chcete ThermoWood® ošetrovat a udržať ho v pôvodnom odtieni?

Odporúčame vám ošetrenie dreva ThermoWood® náterom OWATROL – AQUADECKS®. Náter OWATROL AQUADECKS® je určený pre menej savé dreviny a navyše obsahuje akryl-alkydové živice, vďaka čomu je predurčený ako najideálnejší náter na drevo ThermoWood®.

Náter AQUADECKS® od firmy OWATROL je ošetrujúci prostriedok na vodnej báze slúžiaci na finálne ošetrenie dreva. AQUADECKS® je ideálny pre záhradný nábytok, obklady stien aj vodorovné plochy. Môže sa ľahko aplikovať na nové aj zvetrané drevo a jeho vysoko penetračné zloženie zabezpečí, že s odstupom času nedochádza k žiadnému lúpaniu náteru. Toto patentované zloženie totiž zaručuje, že náter prenikne do dreva (nezostáva na povrchu) a chráni ho zvnútra, pričom si drevo uchováva aj difúzne vlastnosti a po celú dobu životnosti náteru je schopné „dýchať“. AQUADECKS® poskytuje vynikajúcu ochranu proti škodám spôsobených vlhkosťou a UV žiarením a je k dispozícii v troch odtieňoch (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Viac sa o ošetrení dreva ThermoWood® nátermi OWATROL AQUADECKS® dočítate tu .

Náterové hmoty OWATROL – AQUADECKS® dodáváme v troch odtieňoch:

OWATROL–AQUADECKS
Odtieň HONEY - med

vzorka ThermoWood®
pred / po nátere
OWATROL–AQUADECKS
Odtieň TEAK - týk

vzorka ThermoWood®
pred / po nátere
OWATROL–AQUADECKS
Odtieň GRAPHITE GREY

vzorka ThermoWood®
pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUADECKS Náter OWATROL – AQUADECKS Náter OWATROL – AQUADECKS

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood® je určený k všestrannému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenia stien budov, terasové a bazénové rošty, ako materiál pre výrobu záhradného nábytku a tiež na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Ponúkame skvelé vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood®, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.

Košík  

(prázdný)